Opgaven til 12. Det vigtigste er, du lærer fagligt og personligt, men alligevel.

opgaven til 12
Jeg er nu også tilfreds med mindre – men hvordan skriver jeg en god opgave?
opgaven til 12
Af Søren Lauridsen fra online-studiehjælp. Lektor i pædagogik på pædagoguddannelsen.

Opgaven til 12 er selvfølgelig ikke et mål i sig selv. Alle gør deres bedste og en god pædagog er ikke nødvendigvis en pædagog som får topkarakterer. Men alligevel er der jo en række krav til en skriftlig opgave, så:

– Hvordan gør man?
– Hvad skal den indeholde?
– Hvorfor er det vigtigt?
– Hvad skal man være særligt opmærksom på?

ALLER VIGTIGST: Lav og brug en mindmap så du løbende bevarer og udbygger dit overblik og indblik.

2. Her er en række forhold, som du skal være opmærksom på, når du skriver den gode opgave.

– Det er ikke et partsindlæg, hvor du kan udbrede dine synspunkter.

– Den har en klar struktur, et tydeligt sprog og en logik, der giver læseren sammenhæng. Husk også at lave mange overskrifter. Overskrifter giver overblik

– Den søger med faglige argumenter og relevant teori at overskride hverdagsforestillinger og søger derfor en dybere forståelse af din problemformulering.

– Den finder nye handlingsmuligheder i forhold til din pædagogpraksis.

– Den lever op til dit fags studieordning , som du bør læse før arbejdet begynder.

– Bruger den viden, erfaring og litteratur, du har fra undervisning og praktik

– Du bruger litteraturlisten. Litteraturlisten viser, hvilket niveau opgaven er på.

3. Den gode professionsopgave. Almindelige misforståelser.

– At omfattende og bred viden belønnes. Det er bedre at gå i dybden.

– At man skal være original og nytænkende. Du jo ikke forsker.

– At man skal være enig med bedømmeren. Det er argumenterne, der tæller.

– At brug af mange teoretikere er bedre end få. Det er bedre at gå i dybden.

– At en lang opgave er en god opgave.

KONKLUSION

Kunsten er at bruge teorier og fagets viden til at komme dybere ned i stoffet og opnå en mere afklaret og nuanceret forståelse af opgavens faglige indhold. Det afgørende er i sidste ende at finde frem til et mere sikkert forståelsesgrundlag baseret på fagets viden så nye handlingsstrategier fremstår mere professionelt.

4. Om skriveprocessen. Gode råd til at komme i gang med din skriveproces og opgaven til 12.

Det vigtigste, er at komme i gang med at skrive dig “ind i” din opgvaes problemformulering. Brug din vilje.

– At skrive en opgave er en cirkulær og ikke lineær proces. Du vil derfor altid vende tilbage til noget, du har skrevet for at forfine, lave om eller præcisere. Og det tager tid ofte lang tid!

– Brug evt. diktafon, hvis du arbejder bedre mundtligt end skriftligt.

– Hurtig skrivning: Skriv dine tanker ukritisk og ucensureret ned i 5-10 minutter. Løft ikke pennen fra papiret og sluk din computerskærm.

På denne måde kan du bruge din højre hjernehalvdel og måske få en række nye ideer til dit projekt eller nye vinkler på allerede udarbejdede afsnit. Efterfølgende kan du frasortere irrelevante ideer og uinteressant stof.

Opgaven til 12
En skriftlig opgave bliver bedre og det faglige niveau øges, når gruppearbejdet fungerer.

Interne link.

  1. Stresshåndtering og opgaveskrivning: https://xn--online-studiehjlp-5rb.dk/stresshaandtering-og-opgaveskrivning/

2. Vanskeligheder med at læse svære tekster? Du er ikke alene: https://xn--online-studiehjlp-5rb.dk/vanskeligheder-med-at-laese-svaere-tekster/

3. Lav noter. Det skaber overblik: https://xn--online-studiehjlp-5rb.dk/notatteknik-saa-du-husker-tekster-og-laerer-bedre/

Eksterne link.

1. Førstehjælp til skriveblokering: https://spine.dk/skriveblokering/

2. Skriveprocessen ved større skriftlige opgaver: https://samf.ku.dk/pcs/pdf_filer/SkriveprocespjeceKUversion.pdf

3. Skriv løs:  https://samfundslitteratur.dk/sites/default/files/31983%20Opgave-%20og%20skrivevejledning%20i%20klynger%20Bilag%209%20110515.pdf

4. Litteratur: https://spine.dk/artikler/

Opgaven til 12
Det er så sjovt at være sammen og lege

Hvis du har en kommentar eller et spørgsmål om pædagogik, besvarer jeg det gerne og helt gratis - naturligvis.