Studiehjælp – anbefalinger med konkrete eksempler fra tidligere studerende .

Mon Søren kan hjælpe? Jeg er fortvivlet.
Her ser du et billede af Søren Lauridsen, der tilbyder online-studiehjælp og er lektor i pædagogik.
Af Søren Lauridsen. Cand. pæd. pæd. og lektor i pædagogik på pædagoguddannelsen.

Studiehjælp. Her får du en række konkrete eksempler og vurderinger. Alle eksemplerne er anonyme og autentiske.

22.5.22. Signe skriver. Uden Sørens utrolig venlige og faglige hjælp var jeg ikke blevet pædagog. Han holdt mig i hånden under hele forløbet. Tak for det 🙂

22.11.21. Sarah skriver. Jeg gik i stå, men fik hjælp. Nu er jeg endelig færdig uddannet pædagog.

10.1.22. Tina siger. Jeg fik styr på en struktur i min bacheloropgave og er nu på rette vej. Ingen stress og jag.

10.4.2021. Per skriver. Jeg gik i stå med en afsluttende opgave i pædagogisk diplomeksamen. Søren fik mig opmuntret til at fortsætte. Nu er den endelig færdig.

10.2.2021. Daniel skriver. Jeg gik helt galt i min sk3 opgave på pædagogstudiet og dumpede to gange. Jeg søgte hjælp hos Søren, der hjalp mig på rette spor. Nu er jeg videre. Kan anbefales 🙂

15.1.2021. Maja skriver. Jeg havde brug for at få feedback på mit præsentationsfolie. Søren hjalp mig med at få opgaven til at hænge bedre sammen. Jeg har lært meget, som burde være sket på seminariet.

7.1.2021. Anne skriver. Jeg var i tvivl om min opgaves struktur og indhold på diplommodulet i neuropædagogik. Søren hjalp med både overblik, struktur og indhold. Det hjalp og jeg fik 12 til eksamen. Det var guld værd.

15.1.2020. Anders skriver: Min eksamen på læreruddannelsen i pædagogik var svær at komme i gang med. Jeg kunne ikke overskue det. Min vejleder havde nærmest ikke nogen tid til mig. Jeg fik kontaktet Søren, og han hjalp mig med struktur og opmuntring. Det var en svær opgave for mig. Men Søren hjalp mig igennem processen både personligt og fagligt. Og prisen var ikke uoverskuelig for en studerende. 

18.5.2020. Mette skriver: Mine teorier i min kandidatopgave trængte til at blive gennemset og tekstmæssigt strammet op. Jeg fik diskuteret opgaven og Sørens feedback hjalp på forståelsen og færdiggørelsen af min opgave. Tusinde tak for hjælpen.

15.10.2020. Morten Skriver. Min bachelor på pædagoguddannelsen var en kæmpe opgave for mig. Min gruppe fungerede ikke og jeg var på bar bund. Jeg kunne ikke tage mig sammen og blev stresset. Søren fik mig på rette spor ved at tage et skridt af gangen. Det hjalp at have en vejleder, der hele tiden havde overblikket. Min empiri var mangelfuld. Men det fik vi rettet op. Jeg skulle have kontaktet Søren tidligere i forløbet. Det havde gjort det hele nemmere. Men nu er jeg pædagog.

15.1.2019. Anne- Marie skriver: Min nervøsitet og forvirringen omkring min opgave i forhold til om den var god nok, fik jeg talt med Søren om. Det hjalp, og brug af Mind Map og en prøveeksamen over skype gjorde mig mere tryg. Jeg bestod min eksamen på pædagoguddannelsen med et for mig godt resultat. Godt det er overstået.

1.6.2018. Ayla skriver: Uden Sørens hjælp havde jeg ikke bestået min lærereksamen. Han hjalp mig igennem studiet med både personlig og faglig vejledning i forhold til de forskellige eksamener på læreruddannelsen. Især bachelor projektet var et problem, men jeg bestod med en god karakter.

23.11.2018. Awad skriver: Jeg var i knibe med en opgave på pædagoguddannelsen. Søren hjalp mig med det samme med at komme videre. Jeg bestod og var tilfreds med resultatet.

1.12.2018. Jesper skriver: Jeg var kørt ned min afsluttende opgave på pædagoguddannelsen og følte ikke min vejleder forstod mig. Vi talte forbi hinanden og jeg blev frustreret. Jeg skrev en sms og fik svar med det samme. Søren hjalp mig igennem processen med vejledning og opmuntring. Vi fik sammen lavet en plan. Det lykkedes at komme igennem og nu er jeg pædagog.

Billede der viser børn der leger sammen
Du er ligeså dejlig som mig – det jo børnene det hele handler om.

Du kan forbedre dine studievaner ved at klikke på disse interne og eksterne links, der alle handler om studiehjælp:

Interne links:

1. Den gode skriftlige opgave: https://xn--online-studiehjlp-5rb.dk/den-gode-skriftlige-opgave/

2. Bliv bedre til at læse svære tekster: https://xn--online-studiehjlp-5rb.dk/studievaner-menu/

3. Lav gode notater: https://xn--online-studiehjlp-5rb.dk/studievaner-menu/

4. Stresshåndtering og opgaveskrivning: https://xn--online-studiehjlp-5rb.dk/stresshaandtering-og-opgaveskrivning/

Eksterne links:

1. Video – optimering af læseteknik: https://www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/vejledning/studieteknik/laeseteknik/

2.Find din arbejdsform: https://www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/vejledning/studieteknik/arbejdsform/#271080

3. Studieplanlægning – sæt mål for dig selv: https://www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/vejledning/studieteknik/arbejdsform/#271080

4. Kom godt i gang med din skriveproces: https://www.studerende.aau.dk/studieliv/studieteknik/fa-en-god-skriveteknik

5. Mind map giver overblik og indblik: https://ftfa.dk/studieliv/studieteknik/god-notatteknik-med-mindmapping/

6. Bliv bedre til at gå til eksamen: Eksamensforberedelse : https://www.studerende.aau.dk/studieliv/studieteknik/eksamensforberedelse

Et Billede, der viser en gruppe studerende, der arbejder godt sammen
Studiehjælp. Gruppearbejdets faglige niveau øges med pædagogiske artikler fra online-studiehjælp

Hvis du har en kommentar eller et spørgsmål om pædagogik, besvarer jeg det gerne og helt gratis - naturligvis.