Søren Lauridsen. Eksamensbeviser og CV.

Søren Lauridsen og eksamensbeviser.
Af Søren Lauridsen – cand. pæd. pæd. og lektor i pædagogik på pædagoguddannelseen.

Søren Lauridsen og eksamensbeviser samt cv.

Eksamensbevis. Kandidatuddannelsen.

Eksamensbevis: Exam. Pæd. Graden

2. Ansættelsesforhold som lektor, adjunkt, lærer og pædagog.

2020 – Faglig redaktør og studievejleder på online-studiehjælp.dk.

2007 – 2020: Studiehjælpsvejleder og fagligredaktør på Professionsviden.dk samt censor på pædagoguddannelsen og læreruddannelsen. Pædagogisk konsulentvirksomhed.

2006 – 2007: Ansat som seminarielektor og adjunkt i pædagogik på CVU-Midtvest med hovedarbejdssted på pædagoguddannelsen i Ikast. 2007 – ? : Omfattende censorarbejde indenfor pædagoguddannelsen, involvering i socialpædagogisk forskningsprojekt med arbejdstitlen: ”Hvorfor sker der svigt i socialpædagogisk arbejde i professionsfeltet på trods af uddannelse og ledelse?”
2004 – 2006 : Ansat som adjunkt og pædagogikunderviser i CVUVITA – Pædagoguddannelsen og Udviklingsenheden for Efter-Videreuddannelsen for pædagoger.
1996 – 2004 : Ansat som souschef samt periodevis konstitueret leder af den samlede institution bestående af Resenbro børnehave, skolefritidsordning, fritids- ungdomsklub i tidsrummet med i alt ca. 220 børn og unge. Silkeborg Kommune. Ansat ved Resenbro Skole som underviser i musik og støttepædagog i forskellige perioder i tidsrummet. Silkeborg Kommune.
1991 – 1995 : Ansat som klubassistent i Mini, Junior og Ungdomsklubben Skovby Mosegård i tidsrummet med i alt 200 børn og unge. Hovedarbejdsområder musik, bevægelse og udendørsaktiviteter. Galten Kommune. Leder af Silkeborg kommunes musikøvehus ” Lydpotten” for ung rockmusik 1991 – 1995. Silkeborg Kommune.
1988 – 1991: Vikar på forskellige skoler i Silkeborg Kommune.

Undervisningserfaring i pædagoguddannelsen i CVU-Midtvest og CVU- Vita.

– Underviser i grunduddannelsen og efter- videreuddannelsen.
– Undervisningsforløb i pædagogik på 1.semester, 3 semester, 5 semester og 7 semester.
– Underviser i musik på 1 og 4 semester.
– Projektvejleder, eksaminator samt intern og ekstern censor på alle afsluttende prøver og eksaminer i pædagogik på pædagoguddannelsen.
– Undervisning på praktikindkald.
– Undervisning af praktikvejledere.
– Bachelorvejleder.
– Vejleder på diverse projektforløb.
– Praktikkørsel på diverse normal og specialinstitutioner i hele Midt- og Nordjylland.
– Praktiklærer for pædagogstuderende på alle årgange.
– Udpeget som censor af censorformandsskabet 2006.
– Censor på PD- uddannelsen i videnskabsteori og pædagogik.

Undervisningserfaring på Efter- Videreuddannelsesafdelingen i CVU-Midtvest.

– Undervisning på PD-uddannelsen i modulerne videnskabsteori og pædagogik, projektledelse og læreplaner samt forsøgs og udviklingsarbejde (opstart 2007).
– Undervisning af pædagogisk personale i Ringkøbing og Viborg kommune på tre dages læreplanskurser i bl.a. dokumentation og evaluering gennem en periode på 1 ½ år.

Deltagelse i forsøgs og udviklingsarbejde i CVU-Midtvest.

– Deltaget i og analyseret, udarbejdet og evalueret i forhold til læseplanerne i undervisningsforløbene på Ikast-seminariet.
– Deltagelse i forskningsprojekter i CVU-Midtvest.
– Deltager i forskningsprojekt med arbejdstitlen: Sociale forskelle og reproduktion i daginstitutioner. Forskningsprojektet forventes afsluttet 2008.

Undervisnings i Efter- videreuddannelsesafdelingen i CVUVITA.

– Undervisning på PD-uddannelsen i videnskabsteori og pædagogik.
– Forelæsning om ”Demokratisk dannelsesteori som legitimationsgrundlag for fritidspædagogikken”.

Forsøgs og udviklingsprojekter i CVUVITA.

– Ansøgt om fået tildelt midler 80.000 kr. fra CVUVITA`s forsknings og forsøgsmidler med projekttitlen: Børneleg og demokratiske læreprocesser.

Erfaringer med undervisning samt forsøgs og udviklingsarbejde udenfor seminarieverdenen.

– Undervist personale i egen praksisinstitution i systemisk teori og metode, supervisionsformer, ledelsesstile, psykosocialt arbejdsmiljø og mobning.
– Deltaget i og været intern teoretisk sparringspartner i Silkeborg kommunes udviklingsprojekt vedrørende skole-sfo samarbejde.
– Deltaget i ”Landsforeningen Ungdomsringens” landsdækkende projekt om medlemsdemokrati i ungdomsklubberne.
– Deltaget i forskellige ledelsesudviklings og personaleudvikingsprojekter i Silkeborg kommune, herunder etablering, vedligeholdelse og udvikling af netværksgrupper.

Interne link.

Online-linestudiehjælp.dk: https://xn--online-studiehjlp-5rb.dk/velkommen-til-online-studiehjaelp-kig-paa-menuen-i-toppen/

Studiehjælp-fortvivl ikke: https://xn--online-studiehjlp-5rb.dk/

Links til pædagogisk viden: https://xn--online-studiehjlp-5rb.dk/www-professionsviden-dk/

Ekstern Link:

Danamarks pædagogiske universitet: https://dpu.au.dk/

Hvis du har en kommentar eller et spørgsmål om pædagogik, besvarer jeg det gerne og helt gratis - naturligvis.