Demokrati, dannelse og pædagogik.

Billede af demokrati og pædagogik
Af Søren Lauridsen fra online-studiehjælp – lektor i pædagogik
Demokrati ja tak også under Coronaepidemien.

1. Hvad er demokrati, dannelse og pædagogik?

Når talen er om bevidst demokratisk pædagogik, drejer det i et dannelsesperspektiv sig om, hvilken dannelse eller formning af mennesker, som de enkelte pædagogiske retninger har som demokratisk dannelsesideal – det som er værd at stræbe efter. Dannelsesbegrebet er til forskel fra socialisering intenderet dvs., har et afklaret og tydeligt formål og indhold medens socialisering er ikke-intenderet formning af mennesker. Nogle skelner også mellem opdragelse og socialisering på samme måde, hvor opdragelse er intenderet medens socialisering er ikke-intenderet. At noget er intenderet vil sige, at det har en bestemt hensigt. Det danske velfærdssamfund ønsker et medborgerskab præget af ligeværdighed og retfærdighed (intensionen – dannelsesidealet) , men hvorfor er der så ca. 4 %, der ikke føler sig som en del af fællesskabet (ikke-intenderet – socialiseringen)?

Du er ligeså dejlig som mig – det er demokrati.

2. Menuen

Menuen indeholder artikler, der undersøger demokratisk pædagogik ud fra flere perspektiver, men særligt dannelsesbegrebet og demokrati som politisk styrform er centralt for artiklerne.

3. Demokrati og etik.

Demokrati er også at forholde sig til etik. Etiske overvejelser eller moralfilosofi, drejer sig grundlæggende om at gyldiggøre eller retfærdiggøre, de handlingsregler, der gælder, når mennesker er sammen med andre mennesker.

4. Demokrati og retfærdighed.

Retfærdigheden af handlingsreglerne afhænger i følge nogle demokratiteorier af om de er “lige gode for alle berørte parter” mens andre mener, at kun de handlingsregler, der giver mest nytte for de fleste er gyldige. Andre igen mener at kun de handlingsregler, der føles rigtige er gældende.

4. Demokrati og psykologi.

Demokrati har også en psykologisk dimension fordi det at samtale med en anden kræver, at man kan kommunikere og forstå den anden eller de andre man taler med. Nogle demokratitænkere mener således at empati og affektiv afstemning spiller en afgørende rolle for det abstraktionsniveau en samtale kan foregå under.

I hvor høj grad kan de talende eksempelvis almengøre handlingsreglerne? Gælder de kun for mig og dig, en begrænset kultur eller for alle? Eller er kun de forstyrrelser som jeg lader mig forstyrre af der af gældende.

5. Demokrati og pædagogik er også normer.

Demokrati har også med normer at gøre. Normer drejer sig om forventninger til den anden i forhold, hvordan adfærd, tænkemåde og handling bør være. I demokratitænkning drejer det sig om foreskrivende moralnormer og retsnormer.

6. Demokrati og pædagogik er en kompleks pædagogisk størrelse.

Demokrati og pædagogik er på denne måde en kompleks størrelse, der involverer inddragelse af forskellige videnskabsretninger – politologi, politisk filosofi, moralfilosofi/etik, psykologi, sproganalyse og samtale.

Billede af Demokrati og pædagogik
Pædagogstuderende diskuterer demokrati og pædagogik.

Interne link.

1. Hvad er og betyder ordret demokrati: https://xn--online-studiehjlp-5rb.dk/hvad-er-demokrati/

2. Demokratisk dannelse som politisk styreform: https://xn--online-studiehjlp-5rb.dk/demokrati-som-politisk-styreform-og-demokratisk-dannelse/

3. Wolfgang Klafki og demokratisk dannelse. https://xn--online-studiehjlp-5rb.dk/wolfgang-klafki/

4. Søren Lauridsen. Demokratibogen: https://xn--online-studiehjlp-5rb.dk/demokratibogen/

5. Holger Henriksen og demokratisk dannelse: https://xn--online-studiehjlp-5rb.dk/holger-henriksen-og-demokratisk-dannelse/

6. Karsten Schnack – handlekompetence som demokratisk dannelsesideal: https://xn--online-studiehjlp-5rb.dk/handlekompetence/

Eksterne link.

1. En publikation for pædagogstuderende. Pædagogisk arbejde med demokratisk forståelse: https://ufm.dk/publikationer/2013/filer-2013/paedagogisk-arbejde-med-demokratiforstaelse.pdf

2. Det gode demokrati: https://paedagogik.systime.dk/?id=180

3. Demokrati i dagtilbud: https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/demokrati-dagtilbud

Hvis du har en kommentar eller et spørgsmål om pædagogik, besvarer jeg det gerne og helt gratis - naturligvis.