Pædagogstuderende og didaktik. Hvad er didaktik?

Pædagogik og didaktik
Jeg troede didaktik hørte til i folkeskolen og ikke i børnehaven.
pædagogstuderende og didaktik
Af Søren Lauridsen. Cand. pæd. pæd. og lektor på pædagoguddannelsen

Undervisning og didaktik er omtrent det samme. En enkel arbejdsdefinition af undervisning kunne være: Bevidste overvejelser i forhold til igangsættelse af planlagte læringsaktiviteter, der fremmer et bestemt formål.

Undervisning er derfor i første omgang i forhold til denne arbejdsdefinition en forholdsvis ukompliceret og enkel udgave. Men ved nærmere eftertanke kommer desuden forudsætningerne hos undervisningsdeltagerne for indgå i undervisningen i spil (alder, køn, social baggrund, individuelle og sociale erfaringer, psykosocial tilstand, lyst, interesse, venner etc.), underviserens viden, kompetencer og erfaringer, læremidler, lokaler og på et endnu mere abstrakt niveau politisk bestemte lovkrav (læreplaner, læseplaner, bekendtgørelser etc. og uddannelsesvidenskab (eksempelvis: Hvad er det som virker i forhold til læringsudbyttet hos undervisningsdeltagerne).

Kort sagt er undervisning en kompleks og ikke altid logisk størrelse, hvilket følgende citat inden for skoleområdet tydeligt viser, idet undervisning ikke har ”En entydig natur eller logik, som kan sige, hvilken visdom, der bør være skolevisdom. Der findes ikke den ene orden  eller rækkefølge , hverken inden for eller uden for skolens mure, som kan fortælle os det. Det er altid et spørgsmål om valg” (Hopmann u.å., s. 146).

Didaktik er derfor altid et åbent spørgsmål, der kræver valg, refleksion da didaktik og undervisning er det samme. Det betyder dog ikke, at man ikke bør gøre sig overvejelser over, hvilken undervisning, man tilbyder sine undervisningsdeltagere, hvorfor man gør det og hvordan man gør det.

For at vise kompleksiteten i undervisning, er her et skema, der viser, hvor mange overordnede faktorer, der har indvirkning på, hvad nogle uddannelsesforskere mener øger læringsudbyttet.

Her en række links til artikler, der uddybende beskriver og fortæller om didaktiske teorier og modeller. Nogle mere indviklede end andre.

Interne link om pædagogstuderende og didaktik. Mindre kan gøre det.

SMTTE modellen. En grundig teoretisk analyse med mange praksiseksempler: https://xn--online-studiehjlp-5rb.dk/smtte-modellen-en-grundig-teoretisk-og-praktisk-analyse/

SMTTE – Konstruktiv kritik af et konkret sprogforløb i praktikken i en børnehave: https://xn--online-studiehjlp-5rb.dk/smtte-en-analyse-med-konstruktiv-kritik-af-et-konkret-laeringsforloeb-i-praktikken/

Eksterne link.

Hvad er didaktik: https://www.paedagogen.dk/artikler/hvad-er-didaktik-16673/

Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel. Didaktiske overvejelser for en pædagogisk praksis :  https://paedagogik.systime.dk/?id=381

Didaktik, leg og læring: https://pure.au.dk/portal/da/publications/didaktik-leg-og-laering(7dcd9bf4-31f3-47c1-8ff5-d6f451fd76dd).html

Undervisningens vidensdomæner: Erfaring, didaktik og uddannelsesvidenskab. Artikel af Ane Qvortrup, ph.d., lektor ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet. Tina Bering Keiding, ph.d., lektor ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet: https://www.academia.edu/45560007/Undervisningens_vidensdom%C3%A6ner_erfaring_didaktik_og_uddannelsesvidenskab