Noter skaber overblik og ro.

noter
Skal jeg nu også til at lave noter! Hov det gav overblik.


Noter
Af Søren Lauridsen, cand. pæd. pæd. og lektor i pædagogik på pædagoguddannelsen.Noter. Hvorfor er det godt?

Her 4 gode grunde til at lave dem:

 • I notatprocessen transformeres bog-viden til din-viden
 • Noter er med til at fastholde din koncentration og fokusering
 • Noter skaber overblik.
 • Noter opbygger et sikkert depot af viden ved studielæsning, eksamenslæsning og projektlæsning.

Læsenoter:

 • Skriv noterne i margen eller på et stykke papir så husker du det bedre.
 • Fremhæv med blyant, men ikke for meget.
 • Lav gule sedler med et lille notat så du ikke glemmer, hvorfor du har placeret den.
 • Brug referencer i dine noter så du kan huske, hvor de stammer fra og hvad de drejer sig om
 • Grafiske modeller, illustrationer og tegninger skaber overblik
 • Brug mindmaps som et vigtigt landkort over dine overvejelser.

Undervisningsnoter.

 • Opdel et stykke A4 papir så du har et sidehoved med dato, sidetal og overskrift.
 • Overskrifter på emner skrives på venstre side og selve noterne på højre side. Lav god plads mellem overskrifterne så du kan vende tilbage til bestemte overskrifter, hvis der dukker noget nyt op undervejs.
 • Noter kun pointer: Undgå procesbeskrivelser og mellemregninger.
 • Gode noter afhænger af din læseteknik god forberedelse
 • Da tiden er knap laver du dit eget symbolsprog:
  > medfører, resulterer, fører til.
  + og, også, desuden, endvidere
  = ensbetydende med, lig med, det samme som
  ~ skal tages med forbehold, måske usikkert
 • Litteraturhenvisninger. Brug dine egne forkortelser:

UD = Uddannelsestænkning

UV = Undervisningsdifferentiering

SK = Social kapital

PM = Postmodernisme

Men du skal selvfølgelig heller ikke overdrive.

 • Tænk ikke på stavefejl, grammatik eller flot sætningsopbygning.

Interne link.

Læseteknik: https://xn--online-studiehjlp-5rb.dk/vanskeligheder-med-at-laese-svaere-tekster/

Opgaven til 12: https://xn--online-studiehjlp-5rb.dk/den-gode-skriftlige-opgave/

Faldgruber i den skriftlige opgave: https://xn--online-studiehjlp-5rb.dk/faldgruber-i-den-skriftlige-paedagogisk-opgave/

Anbefalinger fra studerende: https://xn--online-studiehjlp-5rb.dk/anbefalinger-fra-paedagogstuderende-online-studiehjaelp/

Eksterne link:

Skriveprocessen ved større skriftlige opgaver: https://studypedia.au.dk/skriv-opgaven/skriveprocessen

Skriv løs ved hjælp af klynge feedback: https://samfundslitteratur.dk/sites/default/files/31983%20Opgave-%20og%20skrivevejledning%20i%20klynger%20Bilag%209%20110515.pdf

Førstehjælp til skriveblokering – 3 øvelser: https://spine.dk/skriveblokering/

Brug Mind Map i dit arbejde: https://altomledelse.dk/mindmap/#saadan-goer-du

Hvis du har en kommentar eller et spørgsmål om pædagogik, besvarer jeg det gerne og helt gratis - naturligvis.